هوشبری

آتروپین

مکانيسم اثر :

این دارو اثر استیل کولین بر گیرنده های موسکارینی را مهار می کند و بنا برین می تواند روی عضلات صاف ،گیرند های پس عقده ای میو کارد ، گره سینوسی و دهلیزی و دهلیزی -بطنی، غدد مترشحه برون ریز ، حرکت دستگاه گوارش و تنوس میز نای و مثانه تاثیركرده به عنوان پاد زهر به کار می رود . در مجموع ،مقادیر کم اتروپین موجب مهار ترشحات بزاق و برونش و تعریق می شود در حالی که تجمع دارو گشاد شدن مردمکها و افزایش سرعت ضربانات قلب می گردد.

فارماکوکينتيک :

آتروپین به را حتی از دستگاه گوارش جذب می گردد و در کبد متا بو لیسم آنزیمی می شود این دارو در تمام بدن انتشار می یابد و به راحتی از سد خونی - مغزی عبور می کند . طول مدت اثر ان بسیار کوتاه است و 30-50در صد دارو از راه کلیه ها دفع می گردد . نیمه عمر حذف آتروپین از بدن 2/5 ساعت می باشد. نيمه عمر آن 38-13 ساعت است .
 

هشدارها :

1. نوزادان و کودکان به عوارضی سمی آتروپین حساسترند.

2. به دلیل کاهش عرق ، دمای بدن افزایش می یابد.
3. احتمال بروز هیجان و تحریک پذیری در سالخوردگان با مقادیر در مانی وجود دارد. همچنین احتمال نارسایی حافظه یی در این بیماران وجود دارد.

عوارض جانبي :

از عوارض شایع این دارو می توان از یبوست ،خشکی دهان ،بینی، گلو یا پوست و اِشکال در بلع ،گشادن مردمک ها ،دو بینی،برادیکاری وسپس تاکیکاردی و کاهش تعريق نام برد.


نکات قابل توصيه : 

1.پس از مصرف دارو از رفتن در محیط های گرم خوداری و از پرداختن به فعالیت بدنی شدید خوداری گردد.
2. احتمال ایجاد اختلال دید یا حساسیت به نور وجود دارد.
3. احتمال خشکی دهان،بینی یا گلو وجود دارد.
4. تزرق وریدی آتروپین باید به آهستگی صورت گیرد.
5.در افراد مسن بايد دوز آتروپين را كاهش داد .

توجهات بالینی :

1.آتروپین را می توان به صورت رقیق نشده و یا رقیق شده در 10ml از آب استریل تزریقی مصرف نمود.

2.در افراد مسن باید دوز اتروپین را کاهش داد.

3.علایم حیاتی بیمار را به دقت کنترل نمایید.

4.تجویز اتروپین ممکن است منجر به احتباس ادراری گردد ، شکم بیمار را از این نظر لمس نمایید.

5.میزان مايعات دریافتی و دفع بیمار را کنترل نمایید.

مقدار مصرف :

بزر گسالان: به عنوان ضد اریتمی 1-4/0 میلی گرم هر 2-1 ساعت ‘حداکثر تا 2 میلی گرم ، تزریق می شود.
برای جلو گیری از ترشح بیش از حد بزاق مقدار6/0-2/0میلی گرم هر 1-5/0 ساعت قبل از اعمال جراحی ‘ 2/1-6/0 میلی گرم به طور همزمان با تزریق 2-5/0 میلی گرم نئوستیگمین

کودکان: مقدارmg/kg01/ 0 (حداکثر 4/0 میلی گرم ) هر 6-4 ساعت به عنوان  ضداریتمی مقدار 3/0-01/0  mg/kgتزریق وریدی می شود. برای جلو گیری از ترشح بیش از حد بزاق و تر شحات مجاری تنفسی پیش از بیهوشی درکودکان با وزن تا  3 کیلو گرم بین 6/0- 1/ 0میلی گرم استفاده می شود. به عنوان پادزهر مهارکننده های  کو لین استراز مقدار اولیه 1 میلی گرم تزریق وریدی یا عضلانی می شود و سپس مقادیر 1-5/0 میلی گرم هر 30-20 تزریق می شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ساعت 19:55  توسط   |